archiv událostí


Fenomén Favorit

24.4.2018 - 30.9.2018

Národní technické muzeum

Severní terasa nedokončená

16.3.2018 - 24.6.2018

Muzeum města Ústí nad Labem

Bydliště: panelové sídliště / Plány, realizace, bydlení 1945–1989

Nová výstava v nově otevřeném Uměleckoprůmyslovém muzeu

 

 

Předběžný program workshopu:

09. 03. exkurze do kulturních domů, úvodní informace

23. 03. 1. prezentace, diskuze, ve vybraném kulturním domě

28. 03. individuální konzultace

06. 04. 2. prezentace – koncepty, ve vybraném kulturním domě

11. 04. individuální konzultace

20. 04. závěrečná prezentace

Konverze poválečných kulturních domů
termín: březen a duben 2018 hodin
rozsah: 6×8  hodin
stavby: kulturní dům Neratovice, kulturní dům Milovice, kulturní dům Česká Lípa
kontakt: dejiny@fa.cvut.cz
Kulturní domy se u nás začaly objevovat po roce 1945 jako nový typologický druh. Po dobu svého krátkého vývoje zažily nebývalý rozmach, a i proto jsou dnes vnímány jako typický produkt minulého režimu. Navzdory politickému pozadí jejich vzniku a složité situaci v dobovém stavebnictví mezi nimi můžeme nalézt množství kvalitních příkladů, zrcadlících vývoj české poválečné architektury.
Nyní se tyto stavby, podobně jako další realizace ze stejného období, ocitají v ohrožení. Necitlivé rekonstrukce a investorské spekulace, které často končí demolicí, mají za následek ztrátu důležitého vývojového článku našeho kulturního dědictví.
Cílem workshopu je hledání vhodných forem konverze vybraných kulturních domů. Důraz přitom klademe na reflexi jejich architektonických kvalit, ale také jejich významu v současné společnosti a komunitě obce.

Přihlášky prosím zasílejte na dejiny@fa.cvut.cz do 5. 3.

 

Paneland

24.11.2017 - 18.3.2018

Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum

ETA – Umění (a) spotřebiče

1.11.2017 - 18.2.2018

Východočeská galerie Pardubice

SPA PÚ VHMP
V roce 1966 vzniklo Sdružení projektových ateliérů v Praze (SPA), které se transformovalo v roce 1971 na Projektový ústav Výstavby hlavního města Prahy (PÚ VHMP). Toto zcela samostatné, téměř soukromé uskupení vynikajících architektů, pracovalo na náročných architektonických úkolech až do roku 1990. V čele věhlasných ateliérů Alfa, Beta, Gama, Delta, Epsilon, Eta a Omicron stály přední osobnosti tehdejší architektonické scény, mezi něž patřili např. Vladimír Machonin, Jan Šrámek, Karel Prager nebo Karel Filsak. Odvahu k vedení PÚ VHMP měl architekt Oldřich Štěpánek. Na tomto ojedinělém architektonickém pracovišti vznikaly špičkové práce, které jsou dodnes považovány za nejhodnotnější architektonické počiny druhé poloviny 20. století: budova Federálního shromáždění (nyní nová budova Národního muzea), hotel Intercontinental či obchodní dům Kotva, hlavní nádraží v Praze, dům ČKD na Můstku, ale i další stavby mimo hlavní město a také zastupitelné úřady např. v Londýně či Berlíně. Širokou oblastí tvorby ústavu byla komplexní bytová výstavba – sídliště Bohnice, Jižní Město, Jihozápadní Město, Černý Most a další projekty zásadní pro rozvoj metropole. SPA a PÚ VHMP prošly stovky výborných architektů, kteří na naučenou architektonickou kvalitu, pevné názory a tradici kolegiální spolupráce „sdružení“ navázali ve svých soukromých ateliérech a vysokou laťku tvorby drží dál. Zatímco práce SPA a PÚ VHMP jsou veřejnosti známy, tvorba jejich následovníků byla zmapována na výstavě i v publikaci poprvé.

 

Architektura 60. let v Českých Budějovicích

5.12.2016 - 31.12.2017

Radnice České Budějovice, 3. patro

Experimentální sídliště Invalidovna

19.9.2017 - 16.11.2017

Bílý dům, U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň